OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Otázky a odpovědi

Ke stažení

LAP otázky a odpovědi:

Hnutí Lidé a Politika
Motto:

„Nevěříme, že každý národ má takovou vládu,
 jakou si zaslouží, ale, že národ kopíruje chování vlády, která se ujme moci.“

Proč právě LAP? Proč a v  čem se chce angažovat?

Většina lidí má chuť něco změnit, ale neví jak, nemá vodítko ani dost prostoru. „Něco změnit“ nevyžaduje zase tolik práce v porovnání s tím, co jedinec (a potažmo všichni bčané státu) za svou angažovanost získají do budoucna. Stačí jen popřít tvrzení, že „stejně nejde nic změnit a nemá smysl se angažovat“.

      •   Proč se obracet znovu na  „staré strany“, když zklamaly? Nové hnutí je tvořené
          novými lidmi, kteří nemají nic společného se „starou partou“, vytvářející svými
          přestupy rádoby nové strany, ale se starým personálním obsazením. Naše hnutí
          tvoří lidé, kteří žijí svůj vlastní život žijí, ale zároveň chtějí prakticky vstupovat do
          řešení věcí veřejných. Nejsou to profesionální zahřívači parlamentních lavic,
          naprosto nekompetentní a arogantní k potřebám obyvatel státu i státu samotného.
      •   Přemýšlejme společně jak věci změnit a jak se ztotožnit se skupinou, na kterou
          můžeme být osobně hrdý.

Kdo jsme a kam jdeme?

        - Nechceme stát vpravo, vlevo ani uprostřed. A navíc je nám to jedno, protože 
           nejsme hnutím ideologickým, ale hnutím, které zajistí, aby stát fungoval a život
           měl řád.
        - Chceme jednoduché věci: abychom si mohli pořídit bydlení z běžného platu.
        - Chceme přijít na úřad a dočkat se rozhodnutí na počkání. Chceme, aby fungovaly
           úřady od pondělí do pátku, a ne jen v pondělí a ve středu. Chceme rozvíjející se
           ekonomiku a tím i dobrou práci.
         - Chceme, aby sociální pojištění šlo potřebným a ne flákačům.
         - Chceme, aby kilometr dálnice stál stejně jako v Polsku nebo Německu, a ne třikrát
            více.
         - Nechceme se stydět za své politiky a mlčky přihlížet jak díky své nekompetentnosti
            a preferování osobních zájmů rozebírají nejen současnost, ale i budoucnost
            tohoto národa a státu na součástky.
         - Buďme hrdí na svůj národ jako bývali naši předkové. Je úžasné, jaké je u nás
            obrovské množství schopných lidí, po všech vlnách emigrace v letech 1938, 1948
            a 1968, v nichž zahynulo nebo odešlo množství lidí, převážně vždy elit naší
            společnosti.

Máme na víc, než máme! Změnou struktury úřadů, soudů a zákonů, zvýšením národního sebevědomí lze dosáhnout výrazného zvýšení životní úrovně.
To, co se děje v naší zemi je pokračováním tradic, kdy zástupy neschopných opanují naši zem. A musíme se, přátelé, přiznat, nás už to nebaví! Jako možná mnozí z Vás jsme se zamysleli nad tím, co dál…
           Máme tři možnosti:
           1. Odejít.
           2. Zůstat a čekat, co se stane, jako prasata jdoucí na porážku.
           3. Zůstat a bojovat.

Pro nás v LAP je přijatelná pouze poslední varianta. Abychom zůstali a bojovali, musíme získat a sjednotit alespoň část našeho národa. V naší vlasti je to úkol nesnadný, ale ne nemožný.
Nebojíme se, že by se u nás nenašel dostatek schopných lidí, ale boj o jednotu, svornost a ochotu se v něčem angažovat bude v našich podmínkách rozhodující.
A proto se obracíme na Vás a ptáme se:

Je zde někdo podobně smýšlející?
Někdo, komu vadí současné poměry, a přitom je ochoten něco proti tomu udělat?

Pokud ano, přidejte se k nám!

Koho by mělo hnutí LAP zajímat:

        „Mám rodinu a práci a chci mít jistotu, že to tak zůstane a bude to pořád lepší.“
        „Cítím, že bych rád s politikou něco udělal, ale ničemu už nevěřím a popravdě řečeno
         nevím, jak to změnit.“
        „Sedím v hospodě a rád bych něco udělal. Ale jak?“

Nepropadejte skepsi. Chcete-li v životě něco změnit, pojďte s námi! Tak máte šanci!

Nepotřebujete žádné zvláštní dovednosti, nadání ani peníze. Co však potřebujete, je silná povaha a osobnost. Tu však v sobě musíte vytrénovat. Tak jako se člověk nenarodí např. jako udělaný kulturista, nerodí se ani lidé se silnou povahou. Tu získává člověk až tréninkem v životě. Vypěstuje si určitou dávku sebevědomí, trpělivosti, schopnosti naslouchat druhým, přemýšlet nad tím, co říkají, a hlavně naučit se říkat věci tak, aby je druzí pochopili.
Výsledek stojí za to! Pocit vnitřní síly a sebejistoty z vás udělá jiné lidi. A nejen v práci pro LAP, ale i ve vašem soukromém i pracovním životě.

Každý rodič dříve nebo později řekne svému dítěti, že politika je špinavá a netransparentní. Řekli Vám to Vaši rodiče a mně zase moji, a my tu skutečnost nyní přijímáme jako něco normálního, jako samozřejmost. Ale tak to nejde nechat!

Co je to politika?

Systém řízení státu, způsob jakým schvalujeme zákony, stanovíme daně, abychom měli na řízení státu. Ale současně do tohoto systému pouštíme lidi, které bychom si neradi dobrovolně pozvali domů a už vůbec bychom jim nesvěřili správu našich peněz. Není to divné?
Do politického systému pouštíme lidi, kteří překrucují fakta a obcházejí zákony, aby uspokojili své chlebodárce, kteří jim dávají peníze za hájení jejich zájmů.
A my, kteří dáváme nejvíc, ale bohužel státu a ne stranám či jednotlivým politikům –  takže nás nakonec nikdo nehájí – se s tím smiřujeme.

Dočkáme se důchodu? A pokud ano, budeme žít důstojně?

   -    Věk pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje. I v tak bohaté zemi, jako je  
         sousední Německo, zvýšili věkovou hranici pro odchod do důchodu na 65 let, stejně
         jako to navrhla současná vláda i v České republice.

   -    Jak se bude tato hranice dále zvyšovat? Naše důchody prý neztrácejí kupní sílu. Jak
         to, když jsou valorizovány 3 – 5 % a inflace je 8 %?

   -    Energie a nájmy jsou zvyšovány až o 20 – 25 %. Nás nezajímá celková teoretická
         inflace. Nás zajímá inflace životních potřeb, a ta je v ČR obrovská.

   -    Proč odpovědní nezveřejňují, kolik je roční inflace u nájmů, cen bytů, energií, které
         musíme platit, potravin apod.?

Jednoduše se to někomu nehodí do krámu, a tak se taková inflace nepočítá a pokud ano, bude zřejmě přísně tajným dokumentem.

LAP otázky a odpovědi:

- Pokud budu volit hnutí LAP a ono nepřesáhne 5 % hranici potřebnou pro vstup do
  parlamentu, oslabím tím druhou, pro mě přijatelnou stranu ve prospěch těch, které
  nechci volit za žádnou cenu?

- Jaký to vidíte rozdíl mezi všemi stávajícími stranami? To  už nás všechny stávající i
   minulé, jak rádoby pravicové, tak levicové, středopravé, středolevé a já nevím jaké
   ještě strany tolikrát nezklamaly? Neukázaly nám snad, že starosti o občana, jsou jim
   naprosto ukradené? Cožpak nám neukázaly, že je prakticky jedno, jaká koalice ze
   současných parlamentních stran bude vládnout? Není snad již každému jasné, že
   současným parlamentním stranám jde jen o to, kdo bude rozdělovat státní peníze a
   bude tak „blíže u lizu“? Cožpak není jasné, že politici za tyto strany si dělají hlavně
   svoje „kšeftíčky“ napříč politickým spektrem?

Myšlenku hnutí LAP potřebujeme předat co nejvíce lidem, abychom nejenom dosáhli vstupu do Parlamentu ČR, ale dosáhli i naprostou většinu nezbytně nutnou pro prosazení celého nového systému řízení státu a služeb jeho občanům. Jinak opět nastane patová situace jako již tolikrát, která pouze vede k politickému handlování, prosazování osobních zájmů vládnoucích i opozičních stran, kterého se hnutí LAP nechce účastnit.

-  Nové hnutí. To už tady bylo tolikrát! Kamarád v nějaké nové straně byl a jak to
   dopadlo… Je to k ničemu.

-  V jaké straně byl kamarád? Co se jim nepovedlo? A hlavně, co se povést mělo?
    Většinou lidé nejsou schopni odpovědět ani na otázku, jaký že to vlastně prosazovala
    jejich strana program. Netuší, co se povést mělo… Od politické změny v roce 1990 už
    vzniklo mnoho stran, z nichž jen několik se dá nazvat úspěšnými. Ale všechny mají
    jedno společné – vznikly a stále vznikají ze stejné skupiny lidí.

Teď zde však vzniká hnutí z lidí, kteří nemají se starým politickým podhoubím nic společného. 

Systém financování hnutí LAP

Pro zachování finanční a hlavně rozhodovací nezávislosti jsme v LAP zvolili systém financování hnutí prostřednictvím členských příspěvků, jejichž základní výše je stanovena na 30,- Kč měsíčně.
Nebráníme se však také větším příspěvkům či darům, které však nebudeme přijímat, pokud jejich dárce bude jejich poukázání podmiňovat prosazením svých osobních či komerčních zájmů. Velcí jednotliví i komerční sponzoři politických stran v ČR totiž tak činí vždy pouze ze svých osobních zištných důvodů, které se pak projevují ovlivňováním státních zakázek, vynakládáním finančních prostředků na výdělečné projekty jednotlivých dárců a účelovým upravováním legislativního procesu a právních předpisů ve prospěch takových dárců.
Nechceme přece, aby nás velcí sponzoři takto vydírali!

Svou nezávislost si udržíme pouze dobrovolnými příspěvky členů i nečlenů hnutí LAP, které budou použity pouze a jenom na prosazování zájmů občanů České republiky a státu jako takového.

Co změníme

           ● Odbouráme byrokracii a s ní související úplatkářství.
        ● Odbouráme neprůhlednost a zdlouhavost soudního systému.
        ● Policie nebude chránit podsvětí a buzerovat slušné občany, ale
           naopak.

        ● Výchovno-vzdělávací systém bude připravovat lidi pro praxi, ne pro
           teorii.

        ● Neakceptujeme argumentaci, že se musíme se přiblížit cenám
           západu, pokud nedosáhneme platy jako na západě.

        ● Prosadíme důsledné dodržování smluv a platební morálky. 
           Podvodníci, neplatiči a spekulanti nesmí být hájeni!

1. Motivace a kontrola v novém systému

Hlavní důraz bude kladen na efektivní využití rozpočtu tak, aby byl v rovnováze a nedocházelo k dalšímu navyšovaní kumulovaného schodku. Dle zásad managementu soukromých subjektů (např. akciových společností) budou ve všech resortech provedeny vládní audity (ekonomické i personální), do kterých nebudou daná ministerstva mít možnost zasahovat (ani si objednávat audity sami na sebe).
Na základě jejich výsledku pak budou jednotlivým úředníkům stanoveny cíle, za jejichž plnění bude následovat odměna dle zásad manažerského odměňování u ziskových subjektů. Stejně tak za neplnění stanovených cílů a porušování zavedených pravidel bude pro odpovědného následovat personální či finanční postih.
Kvalifikovaný, profesně zdatný a ochotný úředník, reprezentující státní administrativu, bude občanům k dispozici každý den pracovního týdne.
Toho všeho lze dosáhnout pouze za předpokladu jasných kompetencí a odpovědností na všech rozhodovacích úrovních, a hlavně zavedením odpovědnosti z výkonu politické funkce a transparentnosti politiky.

2.     Sociální dávky a jejich adresnost

Zavedeme systém efektivní kontroly adresnosti a potřebnosti sociálních dávek, díky čemuž dojde k ušetření finančních prostředků na tyto vynakládaných, a díky tomu budou moci být menší odvody na sociální pojištění jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.
Tím pádem subjektům, které odvádějí sociální pojištění, zůstane více peněz pro jejich vlastní další efektivnější využití a investice.

3. Bytová otázka

Řešení bytové otázky – všechny pozemky v okolí obcí s nedostatkem bytů budou prohlášeny za stavební (s výjimkou ochranných pásem, chráněných území apod.).
Bude určen rozměr budov, např.: 15 m x 15 m x 8 m na výšku, u kterých stavebník pouze ohlásí stavbu, a tím bude stavba povolena. Jediné, co musí předložit je, že projekt zpracoval autorizovaný architekt tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví s ohledem na bezpečnost – statiku domu a rozvody el. energie, plynu apod

4.     Zákonodárství

Chceme prvorepublikové – tedy kontinentální právo německo-francouzské, ne současný novelizovaný komunistický zákoník. Chceme rekonstrukci právních předpisů a hlavně systému soudnictví a policie tak, aby byly skutečně funkční.
Prosadíme, aby odsouzení ve výkonu trestu byli povinni si na svůj pobyt ve vězení a ostatní s tím spojené náklady vydělat prací. Není možné, aby byly finanční prostředky ze státního rozpočtu potřebné pro podporu života a prosperity zákona dbalých občanů, potažmo státu, vynakládány na pohodlný život odsouzených zločinců ve státních věznicích.

5.   Soudy

Nepřehlednost systému z důvodu směšně a hrozivě nepřehledné soustavy právních norem ČR, které vznikly díky nekompetentnosti zodpovědných osob a také z části záměrně, aby se dala spousta sporných a zločinných praktik schovat za takto nepřehledný systém. Všechny tyto věci jsou pro nás nepřijatelné.
Prosadíme nezávislý audit právních norem a na jeho základě pak jejich postupné zjednodušení a konsolidaci, která zabrání např. dublování stejných předpisů v několika nesouvisejících zákonech a zabrání několikerému vykládání zákonů, a díky zjednodušení přispějeme ke zrychlení celého soudního procesu, jehož délka je v současné době naprosto neúnosná.
Nesmí se objevovat takzvané přívěšky, kdy se třeba do zákona o odpadech prosadí norma, která upravuje kouření ve veřejných prostorách apod.

6. Policie

Dlouhodobě nejzkorumpovanější složka státní správy, kde je za poslední dekádu zaznamenán obrovský odliv kvalifikovaných profesionálů, kteří odcházejí hlavně kvůli otřesným (s podsvětím podobným) poměrům v policii, z důvodu nejistoty povolání do budoucna a také kvůli celkově špatné reputaci policie na veřejnosti. To je bohužel současný stav.
Proto je nutná důsledná vnější kontrola práce policie složkami na policii nezávislých, včetně jejího dodržování právních předpisů všeobecných i těch upravujících právě práci policie a příbuzných složek.
Pokud chce policie dosáhnout uznání, musí pracovat smysluplně na zásadní ochraně životů, majetku a práv občanů a ne na systematické buzeraci svých zaměstnavatelů (občanů).

 7.    Školství

Již Jan Amos Komenský, největší Čech v našich dějinách, uznávaný ve všech vzdělávacích systémech moderní civilizace, ve svém díle Škola hrou kladl důraz na přechod od memorizování bez praktického použití, ke škole praxí dle moderních poznatků vzdělávání.
Když se podle něj může učit v celém světě, proč ne právě v České republice?
Výchova lidí pro praxi, ne pro teorii, jen tak může Česká republika konkurovat moderním vzdělanostním ekonomikám. Vzdělaný národ je naší prioritou. Z tohoto důvodu umožníme takový vzdělávací systém, přístupný pro co nejširší veřejnost z pohledu místní i ekonomické dostupnosti. Jedná se nám o lepší motivaci občanů k sebevzdělávání. Prosadíme symbiotické působení jak státních garantovaných vzdělávacích institucí, tak i soukromých.

 8.   Energetika

Stávající energetická politika je díky narůstajícím nákladům státu nepřátelská vůči obyvatelům ČR takovým způsobem, že už se v tomto monopolním prostředí dá s klidem hovořit o energetické dani, která zatěžuje obyvatelstvo a podnikatele čím dál více.
Neposlouchejme argumenty, že se musíme přiblížit cenám západu. Lidé u nás nemají platy jako na západě, a tak ani nemohou doplácet na státní podniky v takové míře, jaká je jim předestírána. Obzvlášť když jejich manažeři frustrují veřejnost, která je vyzývaná k utahování opasků, odměnami v řádech desítek až stovek milionů korun.  

 9. Státní podniky

Státní musí být: všechny monopolní podniky, kde nemůže fungovat trh; podniky strategického významu, např.: jaderné elektrárny; všechny rozvody, vodní zdroje apod.

        - Co musí být státní a co garantuje stát?
        - Základní zdravotní síť, čili síť zdravotnických zařízení po celé republice. Budovy a vybavení musí vlastnit stát. Spravovat je však může soukromá společnost. Pokud nebude kvalitní a transparentní, může být okamžitě nahrazena. Pokud v současné době stát, kraj, město prodá nemocnici včetně budov a vybavení, ztrácí jakoukoli kontrolu nad dalším vývojem. Pokud daná firma zkrachuje a půjde do konkurzu, konkurzní správce rozprodá i budovy a vybavení. Postavení a vybavení nové nemocnice pak trvá roky.
Navíc převedením nemocnic na kraje a města, se stát jakoby zbavil odpovědnosti, která mu však stoprocentně náleží.
Stát musí garantovat zdravotní péči, stejně jako musí garantovat základní školství,
policii, armádu a soudy. Dnes se stát zbavuje zdravotnictví, základních škol, armádu nemáme, máme jen organizaci, která se tak jmenuje, ale je to jen prázdná slupka. Policie je těsně před rozpadem. Nejlepší by byly jen městské policie.

          -  Na co vlastně potřebujme stát, když se o nic nestará?
          -  Tento stav chceme změnit! Stát je povinen zajistit základní zdravotní péči,  základní školství i bezpečnost svých občanů pomocí státní policie.
Stát je povinen zajistit práva svých občanů prostřednictvím státních soudů a je povinen mít armádu schopnou bránit zájmy občanů státu. Monopolní podniky mají být státní. Stát má prodávat pouze podniky neprosperující, ale ty dobře fungující si nechat.

 10.   Výstavba dálnic a soutěže

V ČR se postaví za 40 mld. Kč 97 km dálnic. V Polsku 265 km. K tomu není co dodat…
Chceme, aby státní úředník dostal za dobře splněnou práci oficiální odměnu ve výši 1-3 % ze zakázky, kterou si rozdělí s kolegy pracujícími na státní zakázce. V případě špatně odvedené práce nedostane nic (až na výpověď) a bude ručit svým majetkem tak, jako manažer soukromé společnosti.
Chceme efektivně potírat korupční chování v prostředí zadávání státních zakázek prostřednictvím manažerského motivování státních úředníků za dobře odvedenou práci ve prospěch státu a jeho občanů.

 11.   Zdravotnictví

Zdravotnictví – jednoduchá distribuce peněz od plátce ke zdravotnickému zařízení. Zdravotnická zařízení zůstanou v majetku krajů, okresů, měst, obcí a státu, jejich provozování však zajistí soukromé společnosti, které si dané zařízení pronajmou. V případě krachu některé z těchto společností, kraj, obec či stát pouze najme jinou společnost, protože budovy a zařízení zůstanou stále v majetku kraje, obce či státu.
Prosadíme automatické zasílání zdravotních výpisů od zdravotních pojišťoven pojištěncům tak, abychom zajistili dostatečnou vnější kontrolu adresného vynakládání finančních prostředků pojištěnců na péči o jejich zdraví!
Ukážeme, jak šetřit nejdříve na straně státu (prokazatelně se dle průzkumů v českém zdravotnictví promrhá cca 20 mld. Kč ročně, neoficiálně až 50 mld. Kč). Teprve pokud nebudou finanční prostředky v systému stačit, požádáme obyvatele, aby se na jeho ozdravení také podíleli.

Peníze v systému chybí díky těmto příčinám:
      - Nedostatečné odvody do systému za státní pojištěnce (státní správa, děti, důchodci,
        postižení apod.), což se opakuje s železnou pravidelností rok co rok..
      - Vykazování neprovedených úkonů ze strany lékařů vůči pojišťovnám.
      - Neefektivní a korupční prostředí v zadávání státních zakázek ve zdravotnictví (to samé
        platí i pro většinu ostatních resortů státní správy).
      - Korupční chování farmaceutických společností nutící lékaře k předepisování drahých
        léků, bez ohledu na jejich dopad na zdraví pacienta a existenci levnějších, ale stejně
        kvalitních léků.

 12. Platební morálka - podpora malých a středních podniků (MSP)

Prosadíme důsledné dodržování smluv a platební morálky především ze strany státu vůči jeho dodavatelům, kde je tento jev velice častý.
Dále pak snazší vymahatelnost pohledávek po splatnosti například tím, že bude stanovena instituce, které se jako v zahraničí budou moci takové pohledávky hlásit, a následně díky tomu budou umožněny sankce subjektu, díky kterému splátka neproběhla. Vždy se bude postihovat pouze subjekt, který bude stát na začátku řetězu druhotných platebních neschopností napojených dodavatelů či hrozby takové druhotné platební neschopnosti. Takový subjekt bude možno dohledat na požádání v databázi a bude možno mu třeba zamezit v možnosti úvěru či bude snazší možnost uvalení konkursu na takový subjekt apod.
U výběru daně z příjmu či DPH budou tyto placeny až ze skutečně proběhnuvších plateb a ne z virtuálních fakturovaných, k jejichž zaplacení ještě nedošlo nebo nikdy nedojde.
Zavedeme takové daňové pobídky pro vznikající MSP a živnostníky, aby jejich start byl snazší, podobně jako je tomu v zemích západní Evropy, např. Švýcarsku či Velké Británii.

 13. Ekologie

Budeme podporovat udržitelný rozvoj za předpokladu kontinuálního ekonomického růstu, jako i rozvoj jaderných elektráren, které přes všechno negativní vnímání jsou v současnosti nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem výroby elektrické energie, a to na úkor tepelných elektráren, jejichž skutečný dopad zdravotní, ale také finanční, je pro rozvoj státu dlouhodobě neudržitelný..
Stejně tak budeme podporovat rozvoj alternativních způsobů výroby elektrické energie (termočerpadla, sluneční kolektory, fotovoltaika atd). Poskytneme pobídky malým výrobcům  elektrické energie z alternativních zdrojů, a to jak firmám, tak i soukromým osobám.
Efektivním využíváním tříděného komunálního odpadu dosáhneme dodatečných zisků za zpracování či prodej relevantního tříděného odpadu pro další zpracování. Podpoříme vznik velkokapacitních třídících zařízení (pobídky či granty) pro takové efektivní nakládání s komunálním i jiným relevantním odpadem.

14. Kultura a sport

Budeme podporovat zavedení kulturního a etického chování a vnímání v rámci základní školní docházky. Používání etikety a lidská slušnost budou tak samozřejmé jako čtení a psaní.
Provedeme audity (ekonomické i personální) u všech kulturních i sportovních příspěvkových institucí využívajících peněz ze státního rozpočtu tak, abychom dosáhli efektivnějšího vynakládání s touto částí státního rozpočtu. Za plně státně subvencované kulturní instituce zodpovědní manažeři budou opět odměňováni či postihováni dle plnění/neplnění stanovených cílů na základě výše uvedených auditů.

15. Zemědělství, lesnictví

Podpora a rozvoj zemědělství, směřující k prosperitě zemědělců a soběstačnosti státu v zásobování potravinami. Zachování zdravých státních lesů, ochrana fauny i flóry, zamezení rozprodeje a ničení lesního bohatství..   

16. Rovné příležitosti

Odstranění diskriminace dle pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu apod. Budeme rekonstruovat absurdní právní předpisy a přijímací procesy do zaměstnání. Smysluplně zvýhodníme zaměstnávání matek s dětmi, svobodných matek, příslušníků jiných kultur trvale žijících na území ČR, zdravotně handicapovaných apod., a to prostřednictvím daňových úlev a jiných relevantních motivačních prvků dle pozitivních zkušeností ze zemí   s rozvinutou antidiskriminační kulturou jako jsou země Skandinávie, Beneluxu apod. 
Upravíme nejenom přímé pracovněprávní předpisy, ale i ty související. Zejména zamezíme absurdnímu prosazování zákona na ochranu osobních dat, kdy na jedné straně nemůže zaměstnavatel požadovat informace o zdravotním stavu svého zaměstnance, který ho může přímo ohrožovat na životě při výkonu práce, když na druhé straně jsou osobní data masově prodávána komerčním subjektům, které díky nim poté obtěžují občany komerčními i jinými nabídkami.

17. Armáda

Armáda bude funkční a smysluplná, pokud bude hájit zájmy občanů ČR, a ne prioritně světových mocností a vojenských uskupení.
Nedílnými složkami armády by měla být také domobrana, schopná reagovat na okamžité podněty v návaznosti na aktuální vývoj na domácí i zahraniční scéně. Domobrana ve smyslu propojení profesionálního důstojnického sboru s vyškolenými, přesně strukturovanými a kontrolovanými občanskými složkami, včetně civilní obrany.

 18. Daňová politika

Snížení daní a zefektivnění systému odvodů zdravotního pojištění. Prostřednictvím efektivního výběru daní a úspor na nákladové straně veřejných financí státu dosáhneme toho, že budeme moci skutečně snižovat daně z příjmu, a ne toto jenom maskovat jako ODS s jejich 15 % daní ze superhrubé mzdy společně se zvýšením nepřímých daní u základních životních potřeb občanů, kdy je výsledkem větší výběr daní od občanů  v celkovém výsledku.
Důslednou kontrolou vynakládání finančních prostředků zdravotních pojišťoven za své pojištěnce a kontrolou nezneužívání systému při vykazování úkonů lékařů pojišťovnám dosáhneme úspor, díky kterým se také odvody na zdravotní pojištění, ze kterých se bude hradit garantovaná základní úroveň zdravotní péče pro občany, budou snižovat.
Důsledným auditem nákladů zdravotního systému dosáhneme úspor, které v konečném důsledku také ovlivní výše částek odváděných na toto pojištění.

 19.  Zvýšení mezd

- Jak dojdeme ke zvýšení mezd zaměstnanců v ČR ?
- Co může stát udělat pro jejich rychlejší růst?
- Proč chceme podporovat malé a střední podniky?

- Poměr zaměstnaných a nezaměstnaných osob dle zaměstnavatele v ČR je:
          Malé, střední firmy a živnostníci …… 3 700 000 zaměstnanců
          Velké společnosti a koncerny………..   700 000 zaměstnanců
          Státní správa ………………………….   840 000 zaměstnanců
          Nezaměstnaných ……………………..   300 000 osob

Z toho vyplývá, že růst ekonomiky a hlavně platů závisí právě na těchto malých a středních podnicích – tedy podnikatelích.
Přitom se na tyto podnikatele útočí ze všech stran. Úřadům se nelíbí, když některý chytrý podnikatel využívá plně možností daných zákonem. Pak se úředník snaží určovat firmám, co má jakou cenu, co se může nebo nemůže koupit, a snaží se je lidově řečeno potopit.
Přitom úředník má přece dodržovat zákon a ne posuzovat, proč zákonodárce nechal někde v zákonech třeba větší vůli, aby umožnil rychlejší rozvoj firem.
Vždyť když podnikateli či firmě zůstane zisk, stejně nakonec většinu investuje opět do rozvoje firmy nebo do nového obchodu, a to znamená, že v následujícím období bude nakonec platit větší daně a hlavně také větší mzdy a zaměstná více lidí.

    - Proč větší mzdy?
    - Většina firem chce mít dobré a stabilizované pracovníky, proto se snaží zaplatit svým lidem více, než je průměr, nebo je motivovat věrnostními či výkonnostními prémiemi apod., aby si je udrželi. Firmy to samozřejmě nedělají z dobročinnosti, ale proto, že lepší zaměstnanci znamenají lepší výsledky a bezproblémový chod firmy.
Chápání zákonů a přístup některých úřadů k činnosti podnikatele ve smyslu „My mu dáme zabrat, každá faktura je podezřelá“, vychází ze socialistického způsobu myšlení, kde je zažité, že podnikání je trestné – tedy podvědomě je chápeme jako nemravné.
Tento výklad není obhajobou podnikatelů, ani útokem na úředníky. Tak, jako nikdy nebudou všichni lidé slušní, tak nebudou nikdy všichni lidé neslušní. Účelem výkladu je objasnit problémy a tvorbu platů v návaznosti na ekonomiku malých a středních podniků.

Každá firma dle svých možností určí, kolik prostředků může dát na jednotlivé pracovní místo. Jako příklad si vezměme plat 20.100 Kč.
Z této částky jde odvod firmy (34 %), hrubá mzda zaměstnance (15 000 Kč), z niž se dále odvádí ještě  tzv. odvody zaměstnance (sociální pojištění 8 % a zdravotní pojištění 4,5 %).

   Celkový výpočet tedy činí:
                                                              20 100,- Kč superhrubá mzda
mínus 34 %    (tj. –5100 Kč)  =       15 000,- Kč  hrubá mzda po odvodech zaměstnavatele
mínus 12,5 % (tj. –1875 Kč)  =       13 125,- Kč po odečtu SP + ZP zaměstnance
mínus 15 % daň po odpočtech
                            (tj. – 945 Kč)  =       12 180,- Kč čistá mzda

Každému může mzdová účtárna spočítat kolik tyto odvody dělají celkem a kolik zaměstnanec dostane ve skutečnosti do ruky. Pokud musí firma vybavit zaměstnance oblečením, pomůckami apod., započítávají se do nákladu na zaměstnance i tyto položky. Pak tedy záleží na tom, co ekonomická realita firmě dovolí.

Velké firmy nikdy nebudou zvyšovat platy samy o sobě, i když by z hlediska svých ekonomických možností mohly. Dohromady zaměstnávají pouze 700 tis. lidí. Mzdy se však tvoří u 3 milionů lidí zaměstnaných u malých a středních firem.

Pokud malé a střední firmy mohou svým zaměstnancům nabídnout v průměru nejvíc např. 15 000 Kč hrubého, proč by velká firma platila výrazně více, když jí stačí zaplatit stejně, nebo jen o málo více?
Jedině když malé a střední firmy budou moci výrazně zvýšit mzdy svým více než třem milionům zaměstnancům, pohne se celý mzdový trh a budou nuceni zvýšit mzdy i ti ostatní.
Proto, chce-li mít plat „jako v Německu“, musí dojít k výraznému růstu ekonomiky malých a středních firem. Platy tedy porostou, pokud budou malé a střední firmy relativně bohaté, aby si takový nárůst mohly dovolit. Podle praktických zkušeností je růst nejrychlejší při co nejmenší regulaci ze strany státu.

Stát dává bohatým koncernům úlevy: např. nemusí platit daně 10 let!

Ale za co jim to dává? Za to, že koncern zaměstná 500 nebo i 2000 lidí, že investuje 50, 100, 200 mil. Kč?
Malé a střední firmy zaměstnávají více než 3 miliony lidí a investují jistě v souhrnu stovky miliard Kč. A co za to od státu dostávají? Byrokratické překážky, nepřehledná pravidla hry, mlžení a neochotu ze strany kompetentních.

Ve vyspělých zemích mají malé a začínající firmy spousty výhod, daňových prázdnin a dotací. Proto se také mnohem rychleji rozvíjejí a mohou ve finále platit větší mzdy než firmy u nás.

Chcete-li vyšší platy, pojďte s námi
zvýšit efektivitu této malé, a přece velké ekonomiky!

Jak uskutečníme všechny změny?

Demokracie – věc veřejná

Ve starém Řecku se mohl kterýkoli občan postavit na náměstí a veřejně hlásat své myšlenky. Dnešním „náměstím“ jsou média – především televize. Ale před kameru se kdokoli postavit nemůže. Ve velkých, zásadních médiích by „Vaši vhodnost“ přinejmenším musela schválit televizní rada nebo si můžete zaplatit reklamní vysílací čas. Při ceně 50 000–120 000 Kč/minutu a potřebě času k vysvětlení politických názorů, což předpokládá desítky hodin vysílacího času, je to prakticky nemožné, pokud nejste miliardář.

Proto dnes „na náměstí“ mohou stát a hlásat své názory jen mocní a bohatí. Ale kdo zaručí, že zájmy bohatých se rovnají zájmům národa a občanů státu?

A TAK SI MY STAVÍME SVOJE NÁMĚSTÍ!

   A tím je systém přenosu doporučení a informací od kamaráda ke kamarádovi. Nikdo Vám nemůže bránit, abyste svým přátelům předávali informace. A také jim nikdo nemůže bránit, aby je podávali dále.

Základní práce LAP teď spočívá
v oslovení a získání nových členů i sympatizantů – voličů LAP

Bez získání dostatečného počtu členů, sympatizantů – voličů LAP, potřebných pro většinový úspěch ve volbách komunálních, senátních či parlamentních není možné prosadit náš program a začít pracovat v zastupitelstvech jakékoliv úrovně!

1) Lidem již dochází, že není normální, aby zásadní otázky současnosti a budoucnosti státu a jeho občanů závisely na nekompetentních ministrech, kteří jsou naprosto odtrženi od všední reality lidského života, a na parlamentu v patovém stavu, kde se handluje s programy, zákony, morálkou a přesvědčením jako na tržnici a kde již neplatí žádná etická pravidla.
2) Náš systém Vám dává do rukou neobyčejnou sílu k řízení a zasahování do věcí, o kterých si většina běžných lidí myslí, že do nich zasáhnout nemůže. Je důležité, abyste do nich zasáhli a začali ovlivňovat svůj osud!
3) Pokud naše děti a vnoučata najdou v dospělosti bohatý a sebevědomý stát nazývající se Česká republika, bude to z velké části zásluhou lidí jako jste Vy! Udržujme plamen tohoto snu při životě, přesto, že mnozí již ztratili veškerou naději!
4) Proč mohou typy lidí, z nichž zlomek sledujeme často v televizních kauzách, rozkrádat státní majetek a beztrestně unikat před zákonem a sankcemi?

 Pouze proto, že jsme jim to dovolili!

Naše definice státu:

Stát je specifickou formou akciové společnosti, kde občané státu jsou akcionáři, parlament je dozorčí rada a vláda představenstvo. Představenstvo i dozorčí rada jsou odpovědni svým akcionářům – občanům za hospodaření se státním majetkem.

Zatím je situace taková, že nejsou odpovědni nikomu. Jen hledají, co prodat, aby dostali co největší úplatky a mohli rozházet zbylé státní peníze.

Naše definice demokracie:

Demokracie je soubor základních práv a povinností jednotlivce. Je to fungující systém každodenní kontroly, jehož mechanizmy zabraňují zneužití důvěry, kterou získali jednotlivci volebními hlasy občanů.

Nabízíme dlouhodobou vizi!

Nová politika  –  Nová republika  –  Nová budoucnost

Klub Podnikatelů