OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Deklarace LAP

Ke stažení

Deklarace zakladatelů politického hnutí Lidé a Politika

Nechceme stát vpravo, vlevo ani uprostřed. Nechceme být a nejsme hnutím ideologickým. Nechceme se stydět za své politiky a pasivně přihlížet jak kvůli své nekompetentnosti a zejména osobním zájmům oslabují stát a ohrožují budoucnost národa. Chceme lidskost a toleranci. Nemůžeme však tolerovat prorůstaní mafii do státního aparátu, zneužívání pravomocí, rostoucí kriminalitu, zmanipulované soudnictví apod. Jsme přesvědčeni, že výrazné zvýšení životní úrovně i životních jistot lze dosáhnout. A to změnou struktury úřadů, soudů a zákonů, úsporami na straně státu a zvýšením národního sebevědomí. To, co se u nás děje, je pokračováním tradic, kdy zástupy neschopných opanovali naši zemi. A musíme se, přátelé, přiznat, že nás už to nebaví.

Jako možná mnozí z Vás jsme se zamysleli nad tím, co dál!?

Máme tři možnosti:

1)  Odejít.
2)  Zůstat a čekat co se stane, jako prasata jdoucí na porážku.
3)  Zůstat a bojovat.

 Pro nás osobně je přijatelná pouze poslední varianta: Zůstaneme a budeme bojovat.

Pro to je nutné získat a sjednotit alespoň část našeho národa. V naší vlasti jde o úkol nesnadný, avšak nikoliv nemožný. Nebojíme se, že by se u nás nenašel dostatek schopných lidí, ale boj o jednotu, svornost a ochotu v něčem se angažovat bude v našich podmínkách rozhodující.

A proto se touto cestou obracíme na Vás a ptáme se:

Je zde někdo podobně smýšlející, komu vadí současné poměry, a přitom je ochoten něco s tím udělat?

 Pokud ano - přidejte se k nám!

Kdo jsme

Hnutí LAP založili lidé, kteří dosud nebyli v politice angažováni, a to jak před listopadem 1989, tak ani po něm. Jsme lidé, kteří politiku nikdy dělat nechtěli, ale situace je tak neúnosná, že nám už nic jiného nezbývá…

Naše definice státu

Stát je specifickou formou akciové společnosti, kde občané státu jsou akcionáři, parlament je dozorčí radou a vláda představenstvem. Představenstvo i dozorčí rada jsou odpovědni svým akcionářům – občanům za hospodaření se státním majetkem.

Naše definice demokracie

Demokracie je souborem základních práv a povinností jednotlivce. Je to fungující systém každodenní kontroly, jehož mechanizmy zabraňují zneužití důvěry, kterou získali jednotlivci volebními hlasy občanů.

Je jasné že většina základních řešení v politice není tak složitá, jak je nám neustále předhazováno. Při aplikaci osvědčených postupů je právě naopak jasná a jednoduchá. Největším problémem není, co udělat, ale kdo je, či bude ochoten to udělat.

A my jsme a budeme ochotni to udělat!

Naším programem je:

1) Podpora malého a středního podnikání: na kterém stát stojí, které je státem naprosto ignorováno.
2) Bytová politika: zjednodušení stavebního řízení; stavební pozemky dostupné všem, a ne jen spekulantům a stavebním společnostem.
3) Zdravotnictví: „Já jsem pacient a za své peníze chci stejnou kvalitu péče o své zdraví ve všech zařízeních“. Nejdříve úspory na straně státu a systému, potom – v případě nutnosti –  dodatečné platby.
4) Profesionální policie: ochrana nejen před zločinci, ale i před policií pro všechny zákona dbalé občany; postihy všech zákona nedbalých bez výjimky.
5) Školství: základním principem je Komenského „škola hrou“. Důsledné prosazování přechodu od bezduchého teoretického „biflování“ ke škole praxí dle moderních poznatků vzdělávání. Výchova lidí pro praxi, ne pro teorii.
6) Soudnictví a legislativa: spravedlnost pro všechny, kvalifikovaně a rychle. Audit a následná úprava právního systému směrem ke zjednodušení a přehlednosti.
7) Armáda: bude funkční, pokud bude hájit zájmy občanů ČR a ne prioritně světových mocností. Nedílnými složkami by měly být také domobrana a civilní obrana, schopná okamžitě reagovat.
8) Ekologie: zdraví občana, energetická soběstačnost země, udržitelný vývoj životního prostředí, podpora alternativních energií a obnovitelných zdrojů.
9) Zemědělství:  podpora a rozvoj zemědělství směřující k prosperitě zemědělců a soběstačnosti státu v zásobování potravinami.
10) Monopolní podniky: státní – prostřednictvím správných zahraničních akvizic; přátelské vůči svým akcionářům (občanům).
11) Státní administrativa: kvalifikovaného, profesně zdatného a ochotného úředníka najdu na svém místě každý den pracovního týdne.
12) Lesnictví – zachováme státní lesy, zamezíme jejich rozprodeji a ničení.

Nová politika – Nová republika – Nová budoucnost!

Důsledným uplatňováním zásad LAP očistíme zemi i společnost od nešvarů současných i minulých režimů 

Proč právě LAP?

- Slovo Lidé asociuje, že politika je pro lidi, stát se řídí prospěchem lidí, lidé tvoří politiku.
- A – ve spojení. Politika nemůže existovat bez lidí a lidé bez politiky.
- Politika – politika není nic, čeho bychom se měli bát, nebo tím opovrhovat. Správně koncipovaná a realizovaná je veskrze naprosto legitimním a potřebným prvkem života současnosti. Politika je tu pro lidi a je v zájmu lidí podílet se aktivně na její tvorbě a realizaci.

Proč je našim symbolem lipový list?

Lípa je národní strom, a zároveň symbol slovanství, jež se dostal do širokého povědomí zejména díky básníkům národního obrození (např. Ján Kollár: Slávy dcéra). Těší se nejen mohutnosti a dlouhověkosti, ale má také výborné léčivé účinky. Zatímco dub byl u starých národů zasvěcován válečníkům a hromovládcům, lípa představuje ženskou duchovní energii. Byla vysazována při svatbách a křtinách, její lýko sloužilo ke spoutávání démonů, dřevěné sošky jako talismany. Z lipového dřeva (lat. lignum sanctum – svaté dřevo) jsou vyřezávány oltáře. Oficiálním národním symbolem je od června 1848, kdy porobené slovanské národy na Všeslovanském sjezdu v Praze vyhlásily lípu jako svůj symbol proti velkoněmeckému dubu, symbolizujícímu němectví (na Frankfurtském sněmu, jehož cílem bylo vytvořit silný Velkoněmecký stát). Na rozdíl od Němců Slované svůj sen o „Velkoslovanském státu“ nikdy neuskutečnili. Lípa tak zůstala připomínkou našich kořenů v kontextu moderní multinárodní Evropy.

Klub Podnikatelů