OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Lidé a bytová problematika

- státní a obecní výstavba bytů
- zajištění dostupnosti bydlení pro všechny občany ČR
- podpora individuální výstavby – financování a zjednodušení stavebního řízení

Řešení bytové otázky – všechny pozemky v okolí obcí s nedostatkem bytů budou prohlášeny za stavební (s výjimkou ochranných pásem).

Bude určen rozměr budov, např.: 15m x 15m x 8m na výšku, u kterých stavebník pouze ohlásí stavbu, a tím bude stavba povolena.

Jediné, co musí předložit je, že projekt zpracoval autorizovaný architekt tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví s ohledem na bezpečnost – statiku domu a jeho rozvody – el. energie, plynu apod.

Klub Podnikatelů