OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Lidé a školství

- základní školství hrazené a garantované státem
- školský systém na přípravu pro reálný život, ne pro teorii
- zajištění kvalitních pedagogů už ve fázi jejich vzdělávání – vhodný výběr kandidátů

Vzdělávání

Jan Amos Komenský, největší Čech v našich dějinách, uznávaný ve všech vzdělávacích systémech moderní civilizace – Škola hrou!!! – důraz na přechod od memorizování bez praktického použití, ke škole praxí dle moderních poznatků vzdělávání.Když se podle něj může učit v celém světě, proč ne v České republice?

1) zajištění personální stability kvalifikovaných pracovníků

2) základní školství musí být státní a stát ho musí garantovat

Klub Podnikatelů