OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTÍ K PROSPERITĚ STÁTU

   adresa:  Kosoř 1
                252 26  Třebotov

   telefon: 257 913 199
                731 956 636
   email:   info@lideapolitika.cz
Přidejte se k nám,
vyplňte si přihlášku


Deklarace zakladatelů
politického hnutí
Lidé a Politika

 

Lidé a zdravotnictví

Jednoduchá distribuce peněz od plátce ke zdravotnickému zařízení

Základní zdravotní síť musí být státní
automatické zasílání zdravotních výpisů od zdravotních pojišťoven pojištěncům tak, abychom zajistili dostatečnou vnější kontrolu adresného vynakládání finančních prostředků pojištěnců na péči o jejich zdraví.

Ukážeme, jak šetřit nejdříve na straně státu (prokazatelně se dle průzkumů v českém zdravotnictví promrhá cca 20 mld. Kč ročně, neoficiálně až 50 mld. Kč). Teprve pokud nebudou finanční prostředky v systému stačit, požádáme obyvatele, aby se na jeho ozdravení také podíleli.

Jedna základní státní zdravotní pojišťovna kde bude každý povinně pojištěn a soukromé pojišťovny jako další složka.

- zajistit a financovat prevenci, ne drahé léky a drahé výkony lékařů
- zajištění státního zdravotnictví dle potřeb jednotlivých regionů
- státní zdravotní pojišťovna hradící zdravotní péči každého občana ČR
- soukromé pojišťovny - další možnost využití zdravotní péče
- potvrzení občanů o výkonech lékařů jako podklad pro vyplacení peněz zdravotní pojišťovnou lékařům

Klub Podnikatelů